احترام گذاشتن خودکشی دانشگاه مازندران

احترام گذاشتن: خودکشی دانشگاه مازندران اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی تخلفات شهرداري را افشا مي‌كنم

«محمد علي افشاني» استاندار فارس و يكي ديگر از ٧ گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با وجود سابقه طولاني در پست هاي اجرايي، تاكنون در كسوت گزينه شهرداري

تخلفات شهرداري را افشا مي‌كنم

تخلفات شهرداري را افشا مي كنم

عبارات مهم : ایران

.قاليباف فقط ايستگاه افتتاح كرد، نه خط مترو

از ساختن پل صدر زحمت بردم

«محمد علي افشاني» استاندار فارس و يكي ديگر از ٧ گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با وجود سابقه طولاني در پست هاي اجرايي، تاكنون در كسوت گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كمتر در رسانه ها ظاهر شده است هست، ديروز در نشستي خبري به تشريح برنامه هايش براي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت. افشاني كه برنامه اش را با محور «تهران شهر زيست پذير» و «شهروند مشاركت پذير» آماده كرده هست، گفت: اين واژه جديدي است كه با برنامه ريزي دقيق با تطبيق نسبت به هزينه ها و درآمدها بايد آن را محقق سازيم.

تخلفات شهرداري را افشا مي‌كنم

وي افزود: ابتدا بايد اهداف مشخص شود و راهبردها براي رسيدن به آن اهداف نيز شناسايي و روش هاي اجرايي در آن نيز به صورت جزء به جزء تعيين شود. او با اشاره به معضلات شهرداري در بخش مالي گفت: اين روز ها هركسي با من برخورد مي كند راجع به مشكلات مالي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و برنامه من براي حل اين معضل مي پرسد.

نكته اين پرسش در اين است كه همه افراد فقط مشكلات مالي شهرداري را ديده اند و نسبت به آن حساس شده است اند ولی مشكل مالي يكي از هزاران مشكل شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. معضلات پایتخت کشور عزیزمان ایران بسيار زياد بوده ولی مساله اصلي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشكلات زيستي هست. زيست پذيري شاخص اصلاح كيفيت زندگي در شهر هست. بايد كاري انجام دهيم تا مردم از زندگي در شهر لذت ببرند. عنوان «شهر زيست پذير» يك عنوان بين المللي است كه در اكثر نقاط دنيا اين برنامه در حال اجراست. مشكلات زيست محيطي مانند آلودگي هوا يكي از مهم ترين معضلات پایتخت کشور عزیزمان ایران هست.

«محمد علي افشاني» استاندار فارس و يكي ديگر از ٧ گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با وجود سابقه طولاني در پست هاي اجرايي، تاكنون در كسوت گزينه شهرداري

او در ادامه با اشاره به طرح تفصيلي و جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اين يك سند اوج دستي هست، با اين وجود ولی بايد پرسيد كه چند درصد طرح تفصيلي اجرا شده است است؟ يكي از اصول زيست شهري حمل و نقل پايدار هست. پایتخت کشور عزیزمان ایران در شاخص هاي زيست شهري از ۱۸۹ شهر رتبه ۱۷۹ را به خود تخصیص داده شده است داده است.

اما «محمد علي افشاني» استاندار فارس و يكي ديگر از ٧ گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با وجود سابقه طولاني در پست هاي اجرايي، تاكنون در كسوت گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كمتر در رسانه ها ظاهر شده است هست، ديروز در نشستي خبري به تشريح برنامه هايش براي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت. افشاني كه برنامه اش را با محور «تهران شهر زيست پذير» و «شهروند مشاركت پذير» آماده كرده هست، گفت: اين واژه جديدي است كه با برنامه ريزي دقيق با تطبيق نسبت به هزينه ها و درآمدها بايد آن را محقق سازيم.

وي افزود: ابتدا بايد اهداف مشخص شود و راهبردها براي رسيدن به آن اهداف نيز شناسايي و روش هاي اجرايي در آن نيز به صورت جزء به جزء تعيين شود. او با اشاره به معضلات شهرداري در بخش مالي گفت: اين روز ها هركسي با من برخورد مي كند راجع به مشكلات مالي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و برنامه من براي حل اين معضل مي پرسد. نكته اين پرسش در اين است كه همه افراد فقط مشكلات مالي شهرداري را ديده اند و نسبت به آن حساس شده است اند ولی مشكل مالي يكي از هزاران مشكل شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. معضلات پایتخت کشور عزیزمان ایران بسيار زياد بوده ولی مساله اصلي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشكلات زيستي هست. زيست پذيري شاخص اصلاح كيفيت زندگي در شهر است.

تخلفات شهرداري را افشا مي‌كنم

بايد كاري انجام دهيم تا مردم از زندگي در شهر لذت ببرند. عنوان «شهر زيست پذير» يك عنوان بين المللي است كه در اكثر نقاط دنيا اين برنامه در حال اجرا هست. مشكلات زيست محيطي مانند آلودگي هوا يكي از مهم ترين معضلات پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. او در ادامه با اشاره به طرح تفصيلي و جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اين يك سند اوج دستي هست، با اين وجود ولی بايد پرسيد كه چند درصد طرح تفصيلي اجرا شده است است؟ يكي از اصول زيست شهري حمل و نقل پايدار هست. پایتخت کشور عزیزمان ایران در شاخص هاي زيست شهري از ۱۸۹ شهر رتبه ۱۷۹ را به خود تخصیص داده شده است داده است.

مهم ترين بخش اين عنوان «ريل پايه» هست. در بلگراد خيابان ها هم اتومبيل رو است هم ريل پايه. كاهش وابستگي به سوخت هاي فسيلي از ديگر برنامه هاي من براي شهر زيست پذير است.

«محمد علي افشاني» استاندار فارس و يكي ديگر از ٧ گزينه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با وجود سابقه طولاني در پست هاي اجرايي، تاكنون در كسوت گزينه شهرداري

وي با ذكر اينكه علی رغم ادعاهاي مطرح شده، در مديريت ۱۲ساله آقاي قاليباف توجه ويژه اي به مترو نشده و فقط ايستگاه افتتاح شد ولی به مباحث ريشه اي در مترو توجه نشده است گفت: سياستمداراني كه وعده بهشت مي دهند مردم را به جهنم مي برند. مشكلات پایتخت کشور عزیزمان ایران اينقدر زياد است كه طي ۳ يا ۴ سال نمي توان آن را درست كرد و وعده حل مشكلات پایتخت کشور عزیزمان ایران در كوتاه مدت را نمي دهم.

افشاني از مشاركت اجتماعي به عنوان يكي از الزامات ضروري براي اداره شهر ياد كرد و گفت: شهرداري به مشاركت و اعتماد اجتماعي نياز مبرم دارد. مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي زماني براي شهرداري اتفاق مي افتد كه شعار شهرداري شيشه اي، محقق شود. مردم بايد بدانند كه چه تصميمي در شهرداري گرفته مي شود و چه قراردادهايي امضا مي شود. يكي از برنامه هاي مورد تاكيد رهبري، حاشيه نشيني است.

تخلفات شهرداري را افشا مي‌كنم

وي همچنين در پاسخ به سوالي با اين مضمون كه اگر شهردارشويد، آيا با تخلفات قاليباف در طول دوران مديريت شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران برخورد خواهيد كرد و آنها را افشا مي كنيد ؟ گفت: صد درصد. سابقه كاري من در گذشته نشان مي دهد كه راجع به تخلفات، سر سوزني تعارف با كسي ندارم و قطعا با تخلفات برخورد خواهم كرد.

وي راجع به تغييراتي كه در صورت شهردارشدنش در كادر مديران شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ خواهد داد نيز گفت: من هميشه در مديريت نگاهي رو به جلو داشته و دارم و مخالف سياست حذفي هستم. تغييراتي در سطح مديران خواهم داشت ولی در همين سيستم شهرداري فعلي نيز كارمنداني پاكدست هستند كه بايد حفظ شوند. من براي گزینش مديران خود دو شاخصه تخصص و پاكدستي را مدنظر خواهم داشت تا هركسي با توجه به توانايي هاي خود به مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران خدمت كند.

افشاني با تاكيد براينكه پایتخت کشور عزیزمان ایران را تنها كساني مي توانند بسازند كه دانش شهرسازي داشته باشند در انتقاد به ساخت پل طبقاتي صدر گفت: من به عنوان يك مهندس وقتي پل طبقاتي صدر ساخته مي شد زحمت بسياري بردم آیا كه شاهد پايمال شدن حقوق شهروندي بودم كه به راحتي محيط آرام زندگي ارزش را از دست داده اند و چه كسي پاسخگوي حقوق شهروندي است؟!

او راجع به تعامل شهرداري با دولت گفت: من ارتباط تنگاتنگي با مديران دولتي در تمام سطوح دارم و اين رابطه به تعامل ميان شهرداري و دولت كمك شاياني خواهد كرد. همچنين اعتقاد دارم بايد ارتباط شهرداري با كميسيون عمران و كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي تقويت شود تا مشكلات پایتخت کشور عزیزمان ایران برطرف شود. شهردار آينده پایتخت کشور عزیزمان ایران وظايف بسياري دارد و بايد برنامه و توانايي مديريت داشته باشد. افشاني از «حمل و نقل» به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي برنامه خود ياد كرده و گفت: شهرداري ۵۶۰۰۰ كارمند دارد. بيش از ۴۰درصد بودجه و بيش از ۶۲درصد بودجه عمراني وارد حمل و نقل مي شود. اوضاع بودجه عمراني شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران نامساعد نيست ولی متاسفانه مديريت اشتباه باعث هدر رفتن اين بودجه مي شود. محمدعلي افشاني، كانديداي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بودجه عمراني و جاري شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بودجه كمي نيست ولي متاسفانه هزينه هاي شهرداري بسيار بالاست. جالب است كه براي تامين هزينه ها، وام هاي كلاني با بهره هاي سنگين گرفته شده است است.

ظاهرا شهرداري وقتي وام مي گرفته مي دانسته كه خودش آن را بازپرداخت نخواهد كرد!اين كانديداي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاكيد بر اينكه بايد در شرايط بحراني هزينه كرد بهينه را مورد توجه قرار داد، تصريح كرد: همواره بايد تلاش كرد در شهرداري با هزينه بهينه بيشترين کارکرد ايجاد شود بنابراين نبايد گرفتاري هاي روزمره، ما را در خود آنقدر غرق كند كه از پرسشها اصلي غافل شويم. افشاني با اشاره به پروژه هاي عمراني هزينه بر خارج از اولويت براي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من به عنوان يك مهندس وقتي پل طبقاتي صدر ساخته مي شد زحمت بسياري بردم چراكه شاهد پايمال شدن حقوق شهروندي بودم كه به راحتي محيط آرام زندگي ارزش را از دست داده اند و چه كسي پاسخگوي حقوق شهروندي است؟!

افشاني رويكرد تبعيض محور براي ايجاد نقطه تعادل در پایتخت کشور عزیزمان ایران را مهم دانست و گفت: من با تبعيض مخالف هستم ولي در اين مورد اتفاقا اعتقاد دارم كه بايد با تبعيض در خدمت رساني به كاهش فاصله زندگي شهري كمك كنيم. وي عدم تعريف درست از تعامل ميان شورا و شهرداري را آسيب جدي دانست و گفت: بايد رابطه ميان شورا و شهرداري بازتعريف شود و شهردار بايد به مردم و نمايندگان ارزش پاسخگو باشد. افشاني شفافيت و پاكدستي را محور برنامه هاي خود دانست و گفت: هر شهرداري كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران بر مسند كار قرار گيرد بايد در ابتدا به بررسي عملكردهاي تخلفي بپردازد و اموال عمومي به شهروندان بازگردانده شود تا بتوانيم با فسادستيزي و با نهادينه ساختن شفافيت و پاكدستي، شهرداري را كارآمد تر از گذشته كنيم البته من هرگز کارها گذشتگان را زير پرسش نمي برم.

استاندار فارس خاطرنشان كرد: اگر از شهروندان راجع به مهم ترين دغدغه هاي ارزش بپرسيم قطعا مساله ترافيك و آلودگي هوا مهم ترين دغدغه هاي آنها خواهد بود كه بايد براي آن فكر اساسي و جدي كرد و اين جزو مواردي است كه در متن برنامه ها با رويكرد تمركزي بدان مي پردازيم. افشاني با تاكيد بر اينكه بايد به پرسشها شهري به صورت يكپارچه نگريست، گفت: مردم بايد در جريان همه برنامه ها و هزينه كردهاي شهرداري قرار بگيرند. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر اهميت پاكدستي بين مسوولان و مديران اظهار داشت: اموال عمومي را هر كجا باشد بايد تعقيب كرد و چنانچه سوءاستفاده اي صورت گرفته باشد به تخلفات مربوطه رسيدگي شود.

افشاني خاطرنشان كرد: مساله دانش و تجربه تخصصي مساله مهمي است و من اعتقاد دارم بايد مشاغل در همه حوزه ها تخصصي باشد تا بتواند نياز جامعه را برطرف سازد. وي تصريح كرد: بايد اداره شهر به شهروندان سپرده شود و براي اين مهم بايد به ارتقاي سرمايه اجتماعي بپردازيم.

اخبار اجتماعی – اعتماد

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs