احترام گذاشتن خودکشی دانشگاه مازندران

احترام گذاشتن: خودکشی دانشگاه مازندران اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل ترامپ به تنفر مردم از خودش پی برده است

دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا بعد از پی بردن به اینکه مردم و افراد زیادی در عرصه سیاست آمریکا از او متنفر هستند، رویکرد خود را عوض کردن داده است. 

ترامپ به تنفر مردم از خودش پی برده است

ترامپ به تنفر مردم از خودش پی برده است

عبارات مهم : آمریکا

دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا بعد از پی بردن به اینکه مردم و افراد زیادی در عرصه سیاست آمریکا از او متنفر هستند، رویکرد خود را عوض کردن داده هست.

به گزارش ایسنا، به نقل از بیزینس اینسایدر، یک مشاور دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا گفت: وی بعد از هفت ماه ریاست جمهوری فهمیده که مردم از وی متنفر هستند.

ترامپ به تنفر مردم از خودش پی برده است

طی روزهای اخیر ترامپ تصمیم گرفت با نانسی پلوسی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنا، همکاری کند. این نشان می دهدکه ترامپ از در پیش گرفتن رویکردهای متفاوت بعد از کم کردن شدید محبوبیتش بعد از هفت ماه ریاست جمهوری استقبال می کند.

ترامپ چند روز پیش علی رغم موضع رهبران حزبش عمل کرده و در اقدامی موافق با مواضع دموکرات های کنگره، اعتبارات کمکی جهت اتفاق طوفان هاروی را وابسته به زیاد کردن سه ماهه سقف بدهی و یک قطعنامه سه ماهه جهت استمرار تامین بودجه قوه مجریه کرد.

دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا بعد از پی بردن به اینکه مردم و افراد زیادی در عرصه سیاست آمریکا از او متنفر هستند، رویکرد خود را عوض کردن داده است. 

این تصمیم ترامپ او را در برابر رهبران حزب خودش قرار داد که خواهان تمدید طولانی زیاد کردن سقف بدهی بودند.

واژه های کلیدی: آمریکا | دونالد ترامپ | ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs