احترام گذاشتن خودکشی دانشگاه مازندران

احترام گذاشتن: خودکشی دانشگاه مازندران اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث دانشیار دانشگاه مازندران خودکشی کرد

خلاق میرنیا در گفتگو با مهر گفت: یکی از اعضای هیات علمی این دانشگاه اقدام به خودکشی کرده است که جسد وی شب گذشته کشف شد.

دانشیار دانشگاه مازندران خودکشی کرد

عبارات مهم : خودکشی

رئیس دانشگاه مازندران از خودکشی یکی از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.

خلاق میرنیا در گفتگو با مهر گفت: یکی از اعضای هیات علمی این دانشگاه اقدام به خودکشی کرده است که جسد وی شب گذشته کشف شد.

وی با اشاره به اینکه علت خودکشی وی دلایل شخصی و خانوادگی داشته است،افزود: این استاد دانشگاه ۸ روز پیش اقدام به خودکشی کرده است که جسد وی شب گذشته کشف شد.

دانشیار دانشگاه مازندران خودکشی کرد

میرنیا اظهار داشت: دلایل این اتفاق هیچ ارتباطی به دانشگاه ندارد.

مهدی رهبری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران بود.

خلاق میرنیا در گفتگو با مهر گفت: یکی از اعضای هیات علمی این دانشگاه اقدام به خودکشی کرده است که جسد وی شب گذشته کشف شد.

واژه های کلیدی: خودکشی | دانشگاه | مازندران | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs