احترام گذاشتن خودکشی دانشگاه مازندران

احترام گذاشتن: خودکشی دانشگاه مازندران اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی دنیا روزهای ۲۹ مردادماه تا ۳۰ مردادماه در کشتی فرنگی و یک تا ۳ شهریور در کشتی آزاد برگزار می شود.

برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

برنامه مسابقه های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

عبارات مهم : فرنگی

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی دنیا روزهای ۲۹ مردادماه تا ۳۰ مردادماه در کشتی فرنگی و یک تا ۳ شهریور در کشتی آزاد برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، برنامه این مسابقه ها به وقت کشور عزیزمان ایران به شرح زیر است:

برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

وزن کشی اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ، ۹۸ کشتی فرنگی

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی دنیا روزهای ۲۹ مردادماه تا ۳۰ مردادماه در کشتی فرنگی و یک تا ۳ شهریور در کشتی آزاد برگزار می شود.

مسابقات مقدماتی اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ، ۹۸ کشتی فرنگی

وزن کشی اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۸۰ ، ۱۳۰ کشتی فرنگی

مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ، ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۳۱ مردادماه

مسابقات مقدماتی اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۸۰ ، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

مسابقات فینال و رده بندی کشتی فرنگی

پنجشنبه ۲ شهریور

وزن کشی اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۸۶ ، ۱۲۵ کشتی آزاد

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی دنیا روزهای ۲۹ مردادماه تا ۳۰ مردادماه در کشتی فرنگی و یک تا ۳ شهریور در کشتی آزاد برگزار می شود.

جمعه ۳ شهریور

مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۸۶ ، ۱۲۵ کشتی آزاد

وزن کشی اوزان ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۹۷ کشتی آزاد

برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ اعلام شد

مسابقات فینال و رده بندی ۴ وزن نخست کشتی آزاد

شنبه ۴ شهریور

مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۹۷ کشتی آزاد

مسابقات فینال و رده بندی کشتی آزاد

واژه های کلیدی: فرنگی | برنامه | برنامه | مسابقات | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs